Thursday, June 24, 2010

DINIHARI DARUL HANANAlhamdulillah...
Beres satu kem bina insan...

Terima kasih kepada mereka yang sudi membantu, daripada alumni falahiah dan alumni kangkong...
Allah sahaja yang mampu membalas jasa perjuangan kalian...
Ma'assalamah

No comments: